SZOLGÁLTATÁSAINK

 

Cégünk, környezetvédelmi tanácsadó és szolgáltató tevékenységgel segíti a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók környezetvédelmi munkáját.

Tanácsadói  és Szolgáltatási tevékenységünk:

*    Partnereink részére biztosítjuk

*   a környezetvédelmi megbízotti teendők ellátását a mindenkori hatályos jogszabályok alapján adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzését (hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke bevallás),

*   környezetvédelmi feladatok teljes körű elvégzése, hatósági egyeztetések kapcsolattartást, ügyintézést,

*   információk biztosítását a környezetvédelemmel kapcsolatos tervekről, érvényes és várható szabályozásokról. (területi, országos),

*   ISO 14001 rendszer üzemeltetését, auditálásra való felkészítést, auditon való részvételt,

*   valamint az ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 rendszer üzemeltetését, auditálásra való felkészítést, részvételt,

*   üzemi kárelhárítási tervek, havária tervek készítését,

*   telepengedély kiadására irányuló kérelem ügyintézését,

*   hulladékkezelési engedély megkérésének ügyintézését,

*   hulladékgazdálkodási tervek elkészítését,

*   teljes körű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat végzését ,

*   környezetvédelmi szaktanácsadás konkrét környezetvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásához,

*   hulladékfelmérések, hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése (szelektív hulladékgyűjtés megtervezése az adott területre, vállalatra kivitelezve, a keletkező hulladékok elszállítatásának, újrahasznosításának, vagy ártalmatlanításra juttatásának megszervezésével, gyűjtési és tömörítési rendszerek ajánlatával, beszerzésének lehetőségével),

*   emisszió, immisszió mérések mindenfajta (savas, forró) közegben,

*   a hatóság által (akár egyedileg) előírt környezetvédelmi mérések (zaj, levegő, víz, talaj) szerződött, akkreditált laboratóriummal történő mérése

*   valamint, munkaegészségügyi mérések lebonyolítása (munkahelyi -por, -zaj, -megvilágítás) szintén akkreditált laboratóriummal,

*   légtechnikai berendezések mérése, beállítása,

*továbbá egyéb speciális feladatok ellátása (pl.: porleválasztó, légtechnikai berendezések átalakítása, tervezése, kivitelezése, tanácsadás)

Szakmai háttér:

Munkáink garanciáját alátámasztja jól, széleskörűen képzett mérnöki csapatunk hosszú időre visszanyúló szakmai tapasztalata és gyakorlata, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Felülvizsgálói névjegyzék 2000. február 28-tól) által kiadott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére és dokumentálására jogosító szakértői engedély megléte.

Tekintse meg referenciáinkat is!

Kérdéseivel keresse munkatársainkat